Thiết kế thi công trọn gói căn hộ HH1 – Ngõ 102 Trường Chinh

  • Địa điểm triển khai dự án Tòa HH1 - Ngõ 102 Trường Chinh
  • Vốn đầu tư 500 VNĐ
  • Ngày bắt đầu Tháng 11 năm 2018

Thiết kế- thi công cải tạo căn hộ 601 Tòa nhà HH1 – Ngõ 102 Trường Chinh

Tác Phẩm Liên Quan